top of page

אבן יהלום ענקית (11.34קרט).


מיכל היא לקוחה טובה שלי,

ליפני מספר שבועות מיכל התקשרה לספר לי שקיבלה בירושה אבן יהלום ענק משובץ בטבעת.

ביקשה לשנות את הטבעת בטענה שהשיבוץ בעיצוב ישן ואינה אוהבת כיצד האבן מוחזקת.

אני הצעתי לשבץ בזהב צהוב אך מיכל התעקשה על פלטינה בשיבוץ פשוט קלאסי והכי נמוך שניתן.

לאחר תיכנון על המחשב ומספר שינויים, הטבעת נשלחה ליציקה ושיבוץ.

1 view0 comments
bottom of page