top of page

נוסטלגיה:

הרקע הצבאי שלי הוא צילום.


שירתי במרכז הארץ במשמרות וניצלתי את הזמן הפנוי שלי בהרחבת הידע בתחום הצילום והרישום.

למדתי בקמרה-אובסקורה (בית ספר לצילום) והקמתי מעבדה קטנה בבית לפיתוח תמונות שחור לבן.

בתום שירותי הצבאי התחלתי במקביל ללימודים אקדמאים לעבוד במלטשת יהלומים לשם הבאתי את אהבתי לצילום.

תחילת שנות ה 90 התאפיינה בתחילתה של מהפיכה ברמת הדיוק בליטוש יהלומים שלימים תשנה את ההתייחסות של המעבדות המדרגות יהלומים והוספת ציון עבור החיתוך CUT.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page